طرح نماد – نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان

طرح نماد که از سه ضلع جامعه، مدرسه و خانواده تشکیل شده، ضمن توجه به رشد و تکامل یکپارچه دانش آموزان، آینده سازان کشور را با روش‌های مراقبت از آسیب‌های اجتماعی آشنا می‌کند.

که به صورت هفتگی یک مطلب از سوی مدرسه در این بخش گذاشته خواهد شد.

Scroll to top