اخبار روزانه

فراخوان سده پوشی دسته جمعی

خانواده هایی که مایلند در آیین باشکوه سدره پوشی گروهی که مانند سالهای گذشته با همیاری شما خوبان نیمه نخست از دیبهشت ماه از سوی دبستان برگزار می شود فرزندانشان سدره پوش شوند تا 5 اسفند به بانو فرودی آگاهی دهند

افتخارآفرین

روهان کامکار از دبستان جمشیدجم،  رزمی‌کار  پیشگام تیم یادگار جم در سمینار پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و معرفی تکنیک‌های دفاع هوشمندانه دانش‌آموزی در برابر تهدیدات و مخاطرات اجتماعی، توانایی‌های رزمی خود را به نمایش گذاشت. در سمینار پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و معرفی تکنیک‌های دفاع هوشمندانه دانش‌آموزی در برابر تهدیدات و مخاطرات اجتماعی، روهان کامکار […]

Scroll to top