تارنمای جدید دبستان جمشیدجم

تارنمای جدید دبستان جمشیدجم در شهریور ماه 98 راه اندازی شد . این تارنامه با همت آقای شهرام مژگانی پدر دانش آموز بهراد مژگانی و با همکاری و تلاش خانم فرشته شامردانی راه اندازی گردید. امید است با پیشنهادات سازنده خود به ما کمک نمائید تا تارنما پویا و فعالی داشته باشیم

تارنمای جدید دبستان جمشیدجم
Scroll to top