گزارش بازگشایی مدرسه

طبق تصمیم گیری شورای مدرسه بچه ها گروه بندی شده  و در تاریخ های 17-18-19 -23-24 شهریور ماه پایه های دوم تا ششم  در گروه های 4 نفره به همراه اولیا خود در مدرسه حاضر شدند تا با آموزگار کلاس خود آشنا شوند.

شایان ذکر است جلسات با حفظ فاصله اجتماعی در حیاط مدرسه برگزار شد . همچنین نمونه سوالات و کتب دینی بچه ها به آنها تحویل داده شد.

طبق تصمیم شورای مدرسه و نظرسنجی از اولیا فعلا آموزش ها به صورت غیرحضوری و از طریق سیستم شاد و سایر کانال های ارتباطی برگزار می شود.

 

گزارش بازگشایی مدرسه
Scroll to top