گرامیداشت روز دامپزشک

روز 14 مهر  به مناسبت روز دامپزشک  ، جناب آقا دکتر پیمانی فرد  دامپزشک مهمان  دبستان جمشیدجم بودند. و درباره روش های نگهداری از حیوانات خانگی و دام برای بچه ها صحبت کردند.

گرامیدا

گرامیداشت روز دامپزشک
Scroll to top