پایه چهارم

کلاس چهارم

آموزگار خانم شمشیری سال تحصیلی 98-99

در پایه چهارم 12 نفر با آموزگاری خانم شمشیری مشغول به تحصیل هستند.

تکالیف روزانه کلاس چهارم

اخبار کلاس چهارم

گالری تصاویر

Scroll to top