پایه چهارم

کلاس چهارم

آموزگار خانم شمشیری سال تحصیلی 98-99

در پایه چهارم 12 نفر با آموزگاری خانم شمشیری مشغول به تحصیل هستند.

برنامه کلاسی پایه چهارم دبستان جمشید جم

تفریح اول  9:05  تا  9:30

تفریح دوم   10:50  تا  11:05

تکالیف روزانه کلاس چهارم

اخبار کلاس چهارم

گالری تصاویر

Scroll to top