پایه پنجم

کلاس پنجم

آموزگار خانم ملکشاهی سال تحصیلی 98-99

19 دانش آموز در پایه پنجم با آموزگاری خانم ملکشاهی مشغول به تحصیل هستند.

برنامه کلاسی پایه پنجم دبستان جمشید جم

تفریح اول  9:05  تا  9:30

تفریح دوم   10:50  تا  11:05

تکالیف روزانه کلاس پنجم

اخبار کلاس پنجم

گالری تصاویر

Scroll to top