پایه ششم

کلاس ششم

آموزگار خانم ولی تبار سال تحصیلی 98-99

تعداد 12 نفر در پایه ششم دبستان با آموزگاری خانم ولی تبار مشغول به تحصیل هستند.

برنامه کلاسی پایه ششم دبستان جمشید جم

تفریح اول  9:05  تا  9:30

تفریح دوم   10:50  تا  11:05

تکالیف روزانه کلاس ششم

اخبار کلاس ششم

گالری تصاویر

Scroll to top