پایه سوم

کلاس سوم

آموزگار خانم عنایتی سال تحصیلی 98-99

پایه سوم 15 دانش آموز مشغول به تحصیل هستند .

برنامه کلاسی پایه سوم دبستان جمشید جم

تفریح اول  9:05  تا  9:30

تفریح دوم   10:50  تا  11:05

تکالیف روزانه کلاس سوم

اخبار کلاس سوم

گالری تصاویر

Scroll to top