پایه سوم

کلاس سوم

آموزگار خانم عنایتی سال تحصیلی ۹۹-۱۴

پایه سوم ۱۷ دانش آموز مشغول به تحصیل هستند .

تکالیف روزانه کلاس سوم

اخبار کلاس سوم

گالری تصاویر

Scroll to top