پایه دوم

کلاس دوم

آموزگار خانم خداداد زاده سال تحصیلی 98-99

19 دانش آموز در پایه دوم مشغول به تحصیل هستند .

برنامه کلاسی پایه دوم دبستان جمشید جم

تفریح اول  9:05  تا  9:30

تفریح دوم   10:50  تا  11:05

تکالیف روزانه کلاس دوم

اخبار کلاس دوم

گالری تصاویر

Scroll to top