پایه اول

آموزگار خانم مهمان نواز سال تحصیلی 98-99

17 دانش آموز در پایه اول مشغول به تحصیل هستند .

برنامه کلاسی پایه اول دبستان جمشید جم

تفریح اول  9:05  تا  9:30

تفریح دوم   10:50  تا  11:05

تکالیف روزانه کلاس اول

اخبار کلاس اول

گالری تصاویر

Scroll to top