پایه اول

آموزگار خانم مهمان نواز سال تحصیلی ۱۴-۹۹

۱۹ دانش آموز در پایه اول مشغول به تحصیل هستند .

تکالیف روزانه کلاس اول

اخبار کلاس اول

گالری تصاویر

Scroll to top