کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی برای دانش اموزان با موضوع فرهنگ آپارتمان نشینی به مناسبت روز  فرهنگ عمومی ( 14 آبان ماه ) با همکاری شهرداری منطقه 12 ناحیه 1 برگزار گردید.

کارگاه آموزشی
Scroll to top