پیش ثبت نام پایه اول دبستان جمشید جم سال تحصیلی 1400 – 1401

پیش ثبت نام پایه اول دبستان جمشید جم سال تحصیلی 1400 – 1401 آغاز شد .

حداکثر زمان پیش ثبت نام تا آخر اردیبهشت ماه می باشد .

لطفا به لینک مراجعه فرمایید .

پیش ثبت نام پایه اول دبستان جمشید جم سال تحصیلی 1400 – 1401
Scroll to top