پیش ثبت نام پایه اول دبستان جمشید جم سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

پیش ثبت نام پایه اول دبستان جمشید جم سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ آغاز شد .

حداکثر زمان پیش ثبت نام تا آخر اردیبهشت ماه می باشد .

لطفا به لینک مراجعه فرمایید .

پیش ثبت نام پایه اول دبستان جمشید جم سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱
Scroll to top