نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

نمایشگاه کتاب در مدرسه به همت بچه ها برگزار گردید. بچه ها کتاب هایی که خود خوانده بودند و دوست داشتند را با نصف قیمت پشت جلد به فروش رساندند.

 

 

 

نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
Scroll to top