نشست دیدار با اولیا

 

نشست و پرسش و پاسخ اولیا با کادر دبستان برای پایه دوم و سوم به صورت مجازی در تاریخ 99/10/6   و پایه های چهارم – پنجم و ششم در تایخ 99/10/7 برگزار شد.

 

 

 

 

نشست دیدار با اولیا
Scroll to top