نشست آموزش خانواده

نشست آموزش خانواده با موضوع طرح کوچ( کنترل اضافه وزن و چاقی ) دانش آموزان به میزبانی دکتر بیگی ( متخصص فیزیولوژی ورزشی ) در روز چهارشنبه  8 بهمن برگزار می گردد.

 

نشست آموزش خانواده
Scroll to top