نشست آموزش خانواده ماه ابان

نشست آموزش خانواده ماه ابان با موضوع فرزند پروری در روز یکشنبه 98/8/12 برگزار گردید. سخنران نشست خانم نازنین عین الیقین درباره اصول اولیه فرزندپروری  برای اولیا صحبت نمودند.

شایان ذکر است کارگاه های دوره ای  8 جلسه ای فرزندپروری با ثبت نام قبلی در روزهای چهارشنبه برگزار می گردد.

در صورت تمایل  برای ثبت نام می توانید با مدرسه تماس بگیرید.

نشست آموزش خانواده ماه ابان
Scroll to top