نشست آموزش خانواده ماه آذر

نشت آموزش خانواده ماه آذر در تاریخ 24 آذر به صورت مجازی با حضور اولیا و سایر علاقه مندان که قبلا ثبت نام کرده بودند برگزارگردید. در این نشست دکتر رضا بازرگان درباره مدیریت اولیا در زمان آموزش مجازی با عزیزان صحبت کردند.

 

نشست آموزش خانواده ماه آذر
Scroll to top