معلم نمونه

همکار گرامی سرکار خانم مهمان نواز آموزگار با سابقه پایه اول دبستان جمشیدجم در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به عنوان معلم نمونه مدرسه ای انتخاب شده اند.

از زحمات ایشان و سایر همکاران در این سال تحصیلی متفاوت با روش آموزش  مجازی سپاسگزاری می گردد.       

معلم نمونه
Scroll to top