معاینات غربالگری دانش آموزان

معاینات غربالگری دانش آموزان به همت دکتر فرخ ارغوانی در روز 21 آبان صورت گرفت . دانش اموزان از نظر قد و وزن مورد بررسی قرار گرفتند.

معاینات غربالگری دانش آموزان
Scroll to top