مسابقه ماشین های دست ساز دانش آموز

دانش آموزان ماشین های دست ساز خود را در مدرسه درست کردند و با هم به مسابقه پرداختند. مسابقه ماشین های بادکنکی ، برقی و باطری ، عقب کش و یک روز شاد را برای خود رقم زدند.

 

 

 

مسابقه ماشین های دست ساز دانش آموز
Scroll to top