عرض تسلیت

همکار گرامی سرکار خانم جوانمردیان معاون آموزشی محترم دبستان ، ما نیز در غم از دست دادن مادر عزیزتان شریک هستیم. روح همه درگذشتگان در آرامش باد

عرض تسلیت
Scroll to top