شرکت دانش آموزان در برنامه مشاعره رادیو فرهنگ

دانش آموزان مستعد و علاقمند دبستان در پایه های چهارم ، پنجم و ششم که با همکاری یکی از آموزگاران خود خانم عباسی در مشاعره تمرین نموده و توانمند شده بودند با همت ایشان در برنامه مشاعره رادیو فرهنگ که با حضور جناب آقای دکتر آذر برگزار می شود  شرکت نمودند و سپنتا رستم فرودی – رادمان پورمستدام و رهان بهرامی در گروه خود برگزیده شدند. . این برنامه ضبط شده و  روزهای چهارشنبه و پنحشنبه  هفته آینده بین ساعت ۱۲ تا ۱۲:۳۰ بعدازظهر از رادیو فرهنگ پخش می شود.

اسامی بچه ها : راستین دبستانی – کسرا سلامتی پور – رادمهر ساسانی – آراد شادفر- سپنتا رستم فرودی- سام سلامت – رهان بهرامی – آریا پورجوانمردی

 

 

شرکت دانش آموزان در برنامه مشاعره رادیو فرهنگ
Scroll to top