دومین نشست شورای دانش آموزی

دومین نشست شورای دانش آموزی در روز 19 آذرماه برگزار گردید.

بررسی پیشنهادات دانش آموزان برای پربار شدن زنگ های تفریح و انجام فعالیت آموزشی برای آنفولانزا جز مسائل مطرح شده این جلسه بود

دومین نشست شورای دانش آموزی
Scroll to top