دورهمی کتابخوانی

کانون دانشجویان زرتشتی با همکاری گروه ترویج خواندن شورای کتاب کودک دورهمی کتابخوانی برگزار می‌کند.

در راستای گسترش کتابخوانیِ کودکان، دورهمی و گفت‌وگو همراه با بازی و تکاپو در پیوند با کتاب برای دانش‌آموزان دوم تا ششم دبستان در کانون دانشجویان زرتشتی برنامه‌ریزی شده است.

این دورهمی سه‌شنبه ۲۶ شهریورماه 1398 خورشیدی، ساعت ۱۶ تا ۱۸ در تالار کانون دانشجویان زرتشتی (لعل نوذر جمشیدیان) برگزار خواهد شد.

دانش‌آموزان دوستدار شرکت در کارگاه کتاب‌خوانی برای نام‌نویسی می‌توانند از ۱۷ تا ۲۵ شهریورماه، از ساعت ۱۷ تا ۲۱ روزهای کاری با کانون دانشجویان زرتشتی به شماره‌های ۶۶۷۴۴۶۷۰ ، ۶۶۷۰۶۴۱۹ تماس بگیرند.

دورهمی کتابخوانی
Scroll to top