دورهمی جمشید جمی ها – چالش شماره 10

ارسال ویدئو با این موضوع : در این یکسال که من در خانه بودم و شرایط قرنطینه چه چیزهایی یاد گرفتم ، قدر چه چیزهایی رو فهمیدم و سال جدیدم رو چجور میخواهم شروع کنم ؟

بچه های عزیز  ، تا ظهر روز چهارشنبه هفته آینده یک ویدئو حداکثر یک دقیقه از خودتون بگیرید برای من ( شامردانی ) بفرستید .

فقط ویدئو هایی که تا این زمان ارسال بشه پذيرفته می‌شود . مثل همیشه با یک پوشش اراسته و مرتب ظاهر شوید .

 

شامردانی

دورهمی جمشید جمی ها – چالش شماره 10
Scroll to top