دهشمندان

دهشمندانی که با دهش خود در این چند  سال پشتیبان دبستان بوده اند ، پاداش نیک اهورامزدا برای این عزیزان خواستاریم .

سال تحصیلی 99-14

1- هزینه خرید و نصب روشنایی دبستان جمشید جم به نامگانه شهناز کوشش  که از طرف خانواده همسر و فرزندان(جهانبخشی) صورت گرفت

2- آریا پورجوانمردی مبلغ 80/000/000 به دبستان اهدا نمودند.

3- شش عدد تبلت از سوی خیراندیش با هماهنگی آقای سیروس خادمی جهت استفاده دانش آموزان در دوره آموزش مجازی 

4- تقدیمی خانواده شادروان دکتر خدایار رستم خسروی ازآمریکا بنامگانه همسرش یک دستگاه تبلت برای استفاده دانش آموزان  برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

5-  خانواده هیراد بزرگی 2 عدد مودم و سیم کارت جمعا به مبلغ 60/000/000 جهت آموزش مجازی معلمان به دبستان اهدا نمودند.

6- سرکار خانم خورشید چهر فرهادیان به نامگانه فریدون نژادکی مبلغ 30/000/000 ریال به دبستان پیشکش نمودند.

7- جناب آقای هومن یردانی مبلغ 50/000/000 ریال

8- دهش یک نفر خیراندیش مبلغ     30/000/000 ریال

9- آقای بهروز کاویانی هزینه کابل جهت سیم کشی اینترنت جهت استفاده معلمان در زمان آموزش مجازی

7- خانم شهریاری مبلغ 5/000/000 ریال

8- آقای اردشیر پشوتنی به نامگانه روانشاد سیمین دخت راحتی و روانشاد پروین دینیار استقامت سیستم دوربین مداریسته دبستان رو تعویض و تعمیر کردند .

 

سال تحصیلی 98-99

1- خانواده آرشام شاه بهرامی هزینه آزمونهای  کلاسی و بخشی از  بودجه خرید کاغذ آچار را به مبلغ 70/000/000 را پرداخت کرده اند.

2- خانواده بهدین یک دستگاه کپی و دستگاه فکس را به مدرسه اهدا نمودند.

3-خانواده رادین یگانه پایه پنجم برای تمام کلاس ها تهیه هوا تهیه نمودند.

4- خانواده آریا یزدانی پایه پنجم 6 عدد یونولیت به عنوان برد کلاسی برای کلیه پایه ها تهیه نمودند.

5- آقای اشکان پورجوانمردی  (خانواده  آریا پورجوانمردی ) بنامگانه زنده یاد آرمین خسروی 30 عدد گلدان سرو به دبستان اهدا نمودند.

6- خانواده راستین دبستانی 10/000/000 به دبستان اهدا نمودند.

 

Scroll to top