دهشمندان

از شروع سال تحصیلی نزدیک به دو ماه می گذرد. شروع سال تحصیلی آغازگر دغده های فکری عوامل مدرسه در خصوص ضعفهایی است که نمود پیدا کرده و در این هنگام اشخاصی سوشیانت وار دستگیر ما بوده اند امیدواریم کمک های مادی شما عزیزان پاداش معنوی داشته باشد.

1- خانواده آرشام شاه بهرامی هزینه آزمونهای  کلاسی و بخشی از  بودجه خرید کاغذ آچار را به مبلغ 70/000/000 را پرداخت کرده اند.

2- خانواده بهدین یک دستگاه کپی و دستگاه فکس را به مدرسه اهدا نمودند.

3-خانواده رادین یگانه پایه پنجم برای تمام کلاس ها تهیه هوا تهیه نمودند.

4- خانواده آریا یزدانی پایه پنجم 6 عدد یونولیت به عنوان برد کلاسی برای کلیه پایه ها تهیه نمودند.

5- آقای اشکان پورجوانمردی  (خانواده  آریا پورجوانمردی ) بنامگانه زنده یاد آرمین خسروی 30 عدد گلدان سرو به دبستان اهدا نمودند.

6- خانواده راستین دبستانی 10/000/000 به دبستان اهدا نمودند.

Scroll to top