مدیریت

مدیریت دبستان سرکار خانم نوشین پشوتن دارای مدرک کارشناسی آموزش ایتدایی با بیش از 20 سال سابقه آموزش در دوره ابتدایی مشغول به خدمت می باشند.

Scroll to top