مدیریت

مدیریت دبستان سرکار خانم نوشین پشوتن دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اموزشی  با بیش از ۲۰ سال سابقه آموزش در دوره ابتدایی مشغول به خدمت می باشند.

Scroll to top