درباره ما

دبستان جمشیدجم با کادر دلسوز و محرب آماده خدمت گذاری به شما عزیزان است. همچنین اتاق دینی ، اتاق رایانه ،آزمایشگاه مجهز ، کتابخانه و اتاق تلویزیون از امکانات این دبستان می باشد.

این دبستان دارای نشان 5 ستاره مروج سلامت بوده و در سال تحصیلی 99-14    –  98  دانش آموزان در ان مشغول به تحصیل هستند.

Scroll to top