درباره ما

دبستان جمشیدجم با کادر دلسوز و محرب آماده خدمت گذاری به شما عزیزان است. همچنین اتاق دینی ، اتاق رایانه ،آزمایشگاه مجهز ، کتابخانه و اتاق تلویزیون از امکانات این دبستان می باشد.

این دبستان دارای نشان ۵ ستاره مروج سلامت بوده و در سال تحصیلی ۹۹-۱۴    –  ۹۸  دانش آموزان در ان مشغول به تحصیل هستند.

Scroll to top