حضور کلاس اولی ها

طبق تصمیم گیری شورای مدرسه بچه ها گروه بندی شده  و در تاریخ های 22 شهریور با آموزگار کلاس خود آشنا شدند.

شایان ذکر است جلسات با حفظ فاصله اجتماعی در حیاط مدرسه برگزار شد . همچنین نمونه سوالات و کتب دینی بچه ها به آنها تحویل داده شد.

طبق تصمیم شورای مدرسه و نظرسنجی از اولیا فعلا آموزش ها به صورت غیرحضوری و از طریق سیستم شاد و سایر کانال های ارتباطی برگزار می شود

.

حضور کلاس اولی ها
Scroll to top