جشن شکوفه ها

جشن ورود کلاس اولی های امسال با شادی و شور  برگزار گردید. در ابتدا دانش آموزان آرین جمشیدی و پارسا بختیاری به نیایش پرداختند. سپس خانم پشوتن مدیر دبستان با تک تک بچه ها آشنا شدند و آقای  دکتر افشین نمیرانیان ریاست محترم انجمن زرتشتیان به سخنرانی پرداختند.

همچنین خانم طالبی سرپرست اداره  امور اجتماعی شهرداری  منطقه 12 ناحیه یک  و آقای شهاب حسن زاده معاون شهردار منطقه 12 ناحیه 1  جشن شکوفه ها را شادباش گفتند و هدایایی از سوی مدرسه ، شهرداری به دانش آموزان پیشکش گردید. زنگ جشنن شکوفه ها را اقای حسن زاده به صدا در آوردند .

همچنین از سوی مدرسه با صبحانه سالم از اولیا و دانش آموزان پذیرایی گردید.همچنین آقای سروش حاتمی آذر کارشناس حوزه کودک برنامه شاد و آموزنده ای برای بچه ها اجرا کردند.

 

 

 

آآقای دکتر افشین نمیرانیان ریاست انجمن زرتشتیان تهران

خانم شامردانی معاون اجرایی ، خانم فرودی آموزگار دینی ، خانم مهمان نواز آموزگار پایه اول ، خانم جوانمردیان معاون آموزشی

خانم طالبی  سرپرست  اداره امور اجتماعی شهرداری منطقه 12 ناحیه یک

خانم پشونن مدیر دبستان

 

آقای حاتمی آذر کارشناس حوزه کودک

آقای حسن زاده معاون شهردار منطقه 12 ناحیه یک

خانم مهمان نواز آموزگار پایه اول

 

جشن شکوفه ها
Scroll to top