جشن بهمنگان

جشن بهمنگان با دعوت از پدران عزیز در مدرسه برگزارگردید.
نیایش آقای رستم فرودی و فرزندشان آریا – کارگاه آموزشی رابطه پدر و پسر با حضور خانم دکتر عین الیقین ، برگزاری مسابقه مشاعره پدران – اجرای برنامه مشاعره دانش آموزان – سخنرانی دکتر اختیاری نماینده محترم و دکتر میزانیان  نماینده کمیسیون آموزشی انجمن  در روز چهارشنبه 24 دی ماه صورت گرفت.
همچنین مدیریت دبستان خانم پشوتن گزارش عمکلرد 3 ماهه دبستان را نیز  برای پدران عزیز ارائه نمودند. سپس مسابقات طناب کشی – دو و فوتبال در حیاط مدرسه برگزار شد. همچنین پذیرایی این برنامه بر عهده خانواده های دانش آموزان  پایه ششم ( طرح صبحانه سالم ) بود.

همچنین به باشندگان عزیز کتاب خاطرات ارباب کیخسرو شاهرخ پیشکش گردید

 

جشن بهمنگان
Scroll to top