جشنواره غذا سالم 2

جشنواره غذای سالم در تاریخ 13 بهمن با همت بچه های اول و ششم برگزار شد. در این روز با سالاد الویه از بچه ها پذیرایی شد.

 

جشنواره غذا سالم 2
Scroll to top