جشنواره غذای سالم

جشنواره غذای سالم در روز دوشنبه 15 بهمن برگزار شد . در این روز پایه های سوم و چهارم برای بچه ها ساندویچ کوکوسبزی درست کردند.

 

جشنواره غذای سالم
Scroll to top