تیم فوتسال جمشیدجم

تیم فوتسال دبستان جمشیدجم در مسابقات فوتسال مدارس منطقه 12 شرکت نمود. 

اعضای تیم : سپنتا رستم فرودی- آرا شادفر- سامان شهریاری- دانیل زادوریان – سام سلامت – رادمان پورمستدام- راستین دبستانی -سینا کیخسروان

تیم فوتسال جمشیدجم
Scroll to top