توزیع کارنامه

درود ، لطفا فقط در روز و ساعت مشخص جهت دریافت کارنامه تحصیلی فرزندتان به دبستان با رعایت موارد بهداشتی( دستکش و ماسک ) مراجعه نمایید. پایه دوم یکشنبه ۱۸ خرداد ساعت ۹ ( به علت جلسه انجمن اولیا و مربیان با اولیا حضور تمام اولیا الزامی است ) پایه اول و سوم دوشنبه ۱۹ خرداد ساعت ۸ تا ۱۰ و پایه چهارم و پنجم ساعت ۱۰ تا ۱۲ ، پایه ششم سه شنبه ۲۰ خرداد از ساعت ۹ تا ۱۱ ، از آوردن دانش اموز به مدرسه جدا خودداری فرمایید.

توزیع کارنامه
Scroll to top