برنامه غربالگری و قامت سنجی

برنامه غربالگری  و حرکات اصلاحی با هماهنگی با واحد تربیت بدنی اداره منطقه 12 برای دانش آموزانی که تمایل  داشتند در تاریخ 21 و 26 بهمن  توسط کارشناسان مربوطه و متخصص این امر صورت گرفت.

برنامه غربالگری و قامت سنجی
Scroll to top