بازدید کلاس اولی ها از موزه هفت چنار

کلاس اولی ها در روز دوشنبه 13 آبان از موزه هفت چنار تهران بازدید کردند. موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت چنار پس از مرمت و بازسازی این بنای تاریخی، در خرداد ماه ۱۳۷۶ خورشیدی افتتاح شد. این موزه تلفیقی از زمین‌شناسی، آثار طبیعی و نمونه‌های زنده و غیرزنده بی‌مهرگان، مهره‌داران، آبزیان، خزندگان، پرندگان و پستانداران است.همچنین به دیدن تاتر با موضوع حفاظت از حیوانات نیز نشستند.

بازدید کلاس اولی ها از موزه هفت چنار
Scroll to top