اولیا و مربیان

اعضا :

آقای شهریار نژادکی

خانم فرین فلاحتی

آقای فرخ ارغوانی

خانم مهتاب نمیرانیان

خانم متسا رستمی 

———————————————————————————————————————————————————————–

جلسات انجمن چهارشنبه ها در دفتر مدیریت برگزار می گردد.

Scroll to top