انتخابات انجمن اولیا و مربیان

انتخابات انجمن اولیا و مربیان دبستان روز 4 مهر برگزار گردید. همچنین از اعضای پیشین انجمن پارسال سپاس گزاری گردید.

اسامی منتخبین

اعضای اصلی

فرین فلاحتی  70 رای

فرخ ارغوانی  66 رای

شهریار نژادکی   66 رای

مهتاب نمیرانیان   61 رای

متسا رستمی  46 رای

علی البدل————-

فرشید نیکفام  43 رای

پیمان سپنتا  30 رای

 

انتخابات انجمن اولیا و مربیان
Scroll to top