امکانات مدرسه

امکانات مدرسه

 

این مدرسه شامل 6 کلاس درس ، 1 کلاس دینی ، آزمایشگاه – کتابخانه -کلاس هنر و بازی – کلاس تلویزیون- اتاق کامپیوتر می باشد.
Scroll to top