امکانات مدرسه

امکانات مدرسه

 

این مدرسه شامل ۶ کلاس درس ، ۱ کلاس دینی ، آزمایشگاه – کتابخانه -کلاس هنر و بازی – کلاس تلویزیون- اتاق کامپیوتر می باشد.
Scroll to top