آموزش راهنمایی رانندگی

کارگاه آموزشی راهنمایی و رانندگی با موضوع اصول  رانندگی صحیح و ایمنی در خیایان برای دانش آموزان پایه پنجم برگزار شد

 

آموزش راهنمایی رانندگی
Scroll to top